ไขควง
CHINT-NXB-63 1P 2P 3P 4P
CHINT THAILAND
CHIN ELECTRIC
NXC NXR